Undervisning?

1_ervifrienå_liten

Under Arbeid er først og fremst et tidsskrift på nett, men vi er også et opplysningsprosjekt med et langsiktig mål om å jobbe for en mindre kjønnstereotypisk hverdag.

Under Arbeid ble startet av seks jenter i midten av tyveårene med bakgrunn i mediebransjen og samfunnsfag. Felles for alle er det overordnede målet om et mer rettferdig samfunn. Underveis i prosessen har vi fått med oss flere nye skribenter i alderen 17 – 25 år som sitter på spesialkompetanse mot vår hovedmålgruppe (ungdom mellom 13-19 år), fordi de selv er en del av den. En del av vårt arbeide handler om informasjonsspredning og undervisning, dersom du ønsker å bruke oss til det må du gjerne ta kontakt.

Send en mail til: kontakt@underarbeid.com