Når du er livredd for å bli avslørt

Der gutter oppfordres til å ha ståltro på egne evner, går mange jenter rundt med følelsen av å aldri være gode nok. Denne følelsen har et navn: bedragersyndrom.

08.04.2017

Imposter syndrome, eller bedragersyndrom på norsk – et uttrykk du kanskje ikke har hørt om, men som de aller fleste har blitt rammet av på et tidspunkt. Men hva er det egentlig? Og hva kan du gjøre for å komme deg vekk fra tankegangen om å aldri være bra nok?  

I 1978 satte to kliniske psykologer, Pauline R. Clance og Suzanne A. Imes navn på begrepet. Bedragersyndrom beskriver hvordan høyt-presterende individer ikke klarer å rose seg selv for oppnådd suksess, og er redd for at andre skal finne ut hvor lite de vet. Syndromet er ikke en offisiell diagnose, men rammer likevel svært mange. Spesielt rammer bedragersyndromet kvinner og dyktige mennesker som presterer høyt. Tegn på syndromet er frykt for at andre skal finne ut at du er udugelig og nedsnakking av egne prestasjoner. Andre tendenser er tvil om å kunne gjenta prestasjoner, og tro på at gode prestasjoner definitivt er engangshendelser.

Generasjon prestasjon

Flere som lever med bedragersyndrom forteller om å være livredde for at folk skal finne ut hvor udugelige de er. “Jeg fikk denne jobben med hjelp av flaks, ikke fordi jeg kan det jeg skal”, er et mantra mange dessverre hører i eget hode dersom de har fått en jobb med mye ansvar. For flere fortsetter den følelsen uansett hvor kvalifisert man er. NHO-sjef Kristin Skogen Lund er en av flere svært respekterte mennesker i samfunnet som har fortalt om å ha bedragersyndrom. Hun fortalte i DN Magasinet i fjor om hvordan hun som en nyansatt, 27 år gammel leder var overbevist om at hun ikke fortjente jobben – hun hadde bare vært heldig. Unge kvinner er en gruppe som ofte går med følelsen av aldri å være gode nok. Generasjon prestasjon, som min generasjon blir kalt av noen, er alltid redd for ikke å være god nok.

Å leve med en fiktiv frykt for at egen mangel på kompetanse skal bli oppdaget, sliter på både kropp og psyke. Tankegangen kan fort bli ødeleggende. Å konstant snakke seg selv ned gir selvfølgelig lav selvtillit og liten tro på egne evner. Psykologer som Anders Skuterud forteller i  Ekko om å møte pasienter som har kjørt seg selv langt ned med følelsen av å være bedrager, og som ønsker hjelp for søvnvansker, nakkesmerter og smerter relatert til stress.

Bygges opp av stereotype kjønnsroller

Hvem er det som ikke har bedragersyndrom? I aller størst grad menn. Selv om vi lever i et mer likestilt samfunn i dag henger gamle og stereotype kjønnsroller igjen i oppdragelse og skolegang. Helt fra barndommen av oppfordres gutter til å ha sterk tro på seg selv og egne evner, mens jenter blir oppfordret til å være snille og flinke.

Vi unge kvinner er utrolig flinke, men vi føler det aldri blir bra nok.

Som ung kvinne som ønsker å være flink hele tiden kan jeg kjenne meg igjen i følelsen av å være en bedrager. Saklig sett vet jeg at jeg er flink i jobben min, og kan mye om det jeg driver med. Likevel stopper jeg hele tiden opp og tviler på meg selv, eller bygger opp en ubegrunnet frykt for at jeg bare har vært heldig. Dette har blitt beskrevet som typisk for min generasjon, og spesielt unge jenter og kvinner. Vi unge kvinner er utrolig flinke, men vi føler det aldri blir bra nok, og at vi ikke fortjener ros.

Hva kan du gjøre?

Det finnes ikke noen vidunderkur for bedragersymdrom. Selv med mange års suksess i arbeidslivet og faglig kompetanse vil de fleste av og til føle seg som en bedrager. Likevel kan man hjelpe både seg selv og andre til å føle det mindre.  Det viktigste man kan gjøre er å stoppe opp når bedragertankene kommer krypende, og minne seg selv på hvor mye man kan. Dersom andre, dyktige mennesker snakker seg selv ned bør du stoppe dem opp og fortelle hvordan du synes de er kompetente og flinke. Om noen er gode til jobben sin: si det høyt til dem. Å bli minnet på sin egen verdi og det man kan er noe vi alle kan trenge.

Det finnes en egen test du kan ta for å prøve din egen grad av bedragerfølelse. Sjekk den ut her! Jo høyere score, jo oftere opplever man intense følelser av bedragersyndrom.