Mini-guide til samtale om kvinnedagen

Hvordan starte en samtale om kvinnedagen? En favoritt blant mange er ”Vi har allerede likestilling, hva maser dere om?”

05.03.2017

I forkant av 8. mars blir det ofte satt spørsmålstegn ved kvinnedagens relevans. Jeg er en stor tilhenger av gode diskusjoner og konstruktiv kritikk, derfor har jeg lyst til å bidra med en mini-guide til dette årets samtaler om kvinnedagen.

Først og ikke minst: hvordan starte en samtale om kvinnedagen? En favoritt blant mange er ”Vi har allerede likestilling, hva maser dere om?”. Denne anbefales for deg som ønsker å starte en monolog om din utstrakte forskning på likestilling i din hverdag, som viser at du ikke opplever kjønnsbasert diskriminering som noe stort problem. Dersom du ikke sitter på denne typen entydige kvalitative resultater, er det mulig å innlede en meningsutveksling. Dette gjøres ved å legge frem en mindre bastant påstand, for eksempel ”jeg vet ikke om jeg har forstått hvorfor kvinnedagen er så viktig” eller til og med et spørsmål til motparten: ”hva tenker du om kvinnedagen?” eller ”hva betyr kvinnedagen for deg?”. Ved bruk av de to siste, vær obs på at dine samtalepartner er et individ, så ta ikke alt for god fisk – praktiser god kildekritikk.

Når du har innledet en mono- eller dialog om kvinnedagen, kan en av tre ting forekomme:

Du må ta et valg

Din samtalepartner sier noe din forskning avkrefter, for eksempel: ”Det er vanskeligere å være kvinne enn mann på min arbeidsplass”. Her kan du velge mellom to strategier. Hvis du føler deg sjenerøs, eller hvis sjansene er store for at du må fortsette å omgås din samtalepartner i fremtiden, kan du gå inn på detaljene i dine funn fra din hverdag og forklare hvorfor påstanden ikke kan være sann. Hvis du ikke føler deg sjenerøs kan du avfeie den aktuelle påstanden med et kontant ”NEI” eller liknende.

Du blir fornærmet

Din samtalepartner fornærmer deg og/eller din empiri på det groveste. Eksempler: ”Har du tenkt på at andre opplever ting annerledes enn deg?” eller ”Har du hørt om interseksjonalitet?”. Her er det fritt frem for å ta igjen! Vi anbefaler et retorisk spørsmål – ”Har du?!” – eller rett og slett en Trump: Nasty woman. SAD!

Du lærer noe

Din samtalepartner kommer med ny (for deg) informasjon, for eksempel om hvordan dagens rettspraksis gjør det vanskelig å dømme overgripere. Dette er et skjebnesvangert øyeblikk for din egen del. Hvis du ikke ønsker å bli ett mer opplyst menneske, se anbefalt fremgangsmåte under punkt én. Hvis det er viktig for deg å alltid fremstå som vinneren av en samtale*, velg gjerne fremgangsmåten beskrevet under punkt to – den nye informasjonen kan du tenke på senere i fred og ro, hvis du husker og gidder. Hvis du, mot all formodning, er åpen for å modifisere dine egne oppfatninger på stående fot, kan du følge opp med et spørsmål, eller bare uttrykke et ønske om å lære mer: ”Dette visste jeg ikke – kan du fortelle mer?” Bare husk at hvis du velger denne fremgangsmåten kan du plutselig ende opp i et tog den 8. mars. Lykke til!

 

*Denne formuleringen er utelukkende ironisk – samtaler har ingen vinnere, og Under Arbeid tar ikke ansvar for tapt læring for de som lever og samtaler under denne vrangforestillingen.