Hvem ser du?

Mange innvandrere i Norge opplever å bli vurdert ut fra navn, hudfarge og etnisitet når de søker jobb. RE:ACT lanserer nå en kampanje for å endre holdningene minoriteter møter i arbeidslivet.

02.03.2017

En norsk forskningsrapport viser at det er omtrent 25 prosent mindre sannsynlighet for å bli innkalt til et jobbintervju dersom du har et utenlandsk navn. Dette til tross for kvalifisert utdanning og/eller arbeidserfaring. Denne rapporten kom som et resultat av en omfattende studie av graden av etnisk forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser gjort av Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad i 2012. Parvise, fiktive jobbsøknader ble sendt til reelle stillingsutlysninger, der de to søknadene som gikk til samme søkerliste hadde lik utdanning, arbeidserfaring, og like språkferdigheter. Men én ting skilte de: navnene. Den ene søknaden hadde et navn som signaliserte at vedkommende hadde utenlandsk opprinnelse og dermed var en minoritet, mens den andre søknaden hadde et norskklingende navn.

Det som kjennetegner en persons arbeidsevne er ikke hudfarge eller navn.

Mange innvandrere i Norge opplever å bli vurdert ut fra navn, hudfarge og etnisitet når de søker jobb. De blir møtt og sett ut fra ytre kjennetegn, og kun ut fra disse faktorene danner folk seg en mening om hvem de er og hva de kan. Daglig blir jobbsøknader kastet i søpla kun på grunn av dette – et fremmed navn sier noe om personen som søker, og assosiasjoner som fremmed språk, kultur og religion kan raskt dukke opp. Hvorfor blir ikke utdanning, erfaringer og ferdigheter tatt i betraktning? Det som kjennetegner en persons arbeidsevne er ikke hudfargen en er født med eller navnet en har fått, det er hva personen kan og hvilke ressurser han eller hun har.

RE:ACT, Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon, ønsker et holdningsskifte blant arbeidere og arbeidsgivere. Vi vil at alle jobbsøkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, blir møtt med åpenhet av arbeidsgivere. Fra 1. mars til 1. mai lanserer vi derfor holdningskampanjen «Hvem ser du?». I løpet av disse to månedene ønsker vi å dele informasjon og skape reaksjon og engasjement. Målet vårt er å bidra til en holdningsendring knyttet til hvordan innvandrere blir møtt i arbeidsmiljøet og i ansettelsesprosesser. Gjennom å vise frem ekte historier gjennom bilder og film, og oppfordre til gode samtaler om temaet blant folk på arbeidsplasser, håper vi å skape et engasjement som kan sette i gang tanker og refleksjoner hos både unge og voksne. RE:ACT sin kampanje ‘Hvem ser du?’ setter fokus på likestilling i arbeidsmiljøet og ansettelsesprosesser, på tvers av etnisitet og kulturell bakgrunn.

Følg oss på nett og sosiale medier og få med deg kampanjen! Hvem ser du?

Facebook: RE:ACT
Instagram: react_norge
www.re-act.no

#hvemserdu