Vi anbefaler

Her er et knippe med andre sider vi anbefaler. Dersom du har tips til flere sider som vi burde ta en titt på, send oss en mail her: kontakt@underarbeid.com.

Kf-logo norsk

Kvinnefronten i Norge

Kvinnefronten er en radikal feministisk organisasjon som vil forandre verden. En verden der kvinner er frigjorte vil være en ganske annen enn den vi har i dag, og det må omfattende forandringer til. Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon basert på frivillig innsats, og vi driver et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 


Norske Kvinners Sanitetsforening (logo)

Norske kvinners sanitetsforening

Ikke mange vet at sanitetsforeningen ble stiftet av den samme dama som alle vi kvinner skylder en stor takk til stemmeretten for, Fredrikke Marie Qvam. Sanitetsforeningen er også Norges største kvinneforening med nesten 50 000 medlemmer.

«I de små ting frihet. I de store ting enighet.
I alle ting kjærlighet»


MADDAM (logo)

Maddam

Maddam er et feministisk bloggkollektiv bestående av 13 samfunnsengasjerte kvinner som blogger om politikk, samfunn, kultur og likestilling.


She Creatives (Logo)

She creatives

Nettverket She Creatives er et forum for kvinner i kreative yrker, hvor man møtes for å dele erfaringer, knytte kontakter og sammen skape sterkere og mer synlige kvinner i kreative yrker. She Creatives skal være et miljø for engasjement og inspirasjon.


Kompetanseformidlingen (Logo)

Kompetanseformidlingen

Eksisterer for å promotere sosial likestilling gjennom optimistisk handling og oppfordring. Kompetanseformidlingen synliggjør kompetanse. Arbeidet går ut på å ta konkrete og konstruktive grep for å korrigere ujevnheter som bygger på stereotype forestillinger om kjønn, bakgrunn og fysiske forutsetninger.


Ladyfest (Logo)

Ladyfest

Ladyfest inviterer kvinner som jobber med musikk, litteratur og andre kunstneriske uttrykk, til å komme sammen, feire og inspirere hverandre.


Den Selskap Elige (Logo)

Den Selskapelige

Trenger du heltinner? Vil du provoseres? Inspireres? Eller vil du bare vite hva som foregår og hva du bør holde deg oppdatert på? Da er Den Selskapelige din venn. Her finner du linker, avissaker, youtubeklipp, bilder, musikk og mer.

jentevakta

Jentevakta

Jentevakta er en partipolitisk og religiøst uavhengig virksomhet tilknyttet krisesenterbevegselsen. Jentevakta arbeider mot alle former for undertrykking og overgrep som jenter og kvinner daglig utsettes for, av både andre personer og på samfunnsnivå.

kjernekar

Kjernekar

«I rapporten «Voldtektssituasjonen 2012» kommer det frem at 40 % av anmeldte voldtekter i 2012 er festrelaterte. Majoriteten av gjerningspersoner i disse voldtektene er unge gutter/menn. Som en oppfølging av rapporten, og som et tiltak i arbeidet med å forebygge voldtekter relatert til fest og rus, ønsket Voldtektsgruppa på Kripos å initiere og gjennomføre en landsdekkende kampanje mot voldtekt. Vi håper at kunnskap om dette tema kan bidra til bevisstgjøring blant unge mennesker og hindre at voldtekter skjer på fest. Kampanjen er et samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.»

akks

AKKS

AKKS ER EN IDEALISTISK MUSIKKORGANISASJON SOM ARBEIDER FOR KJØNNSBALANSE I ALLE LEDD AV MUSIKKBRANSJEN. MUSIKKOPPLÆRING ER KJERNEN I AKKS SIN VIRKSOMHET.